Zašto deca i tinejdžeri treba da uče Krav Maga

Autor: Zeev Cohen, Master Level 2

Ovo veoma bitno pitanje postaljvaju mi stalno polaznici kursa za rad sa decom širom sveta. Verujem da odgovor na to pitanje počinje Imijevom čuvenom rečenicom kojom bi mogla da se opiše Krav Maga: „Da bi neko živeo u miru…“ (eng. ”…that one may walk in peace”) Da li „neko“ uključuje i mlađe uzraste?

Važno je napomenuti da kada je Imi predstavio Krav Magu za civile, u početku je bila dostupna samo odraslima, a tek kasnije i tinejdžerima. U njegovim poznim godinama, kada je Krav Maga postala dostupna i deci, Imi je govorio: „Deca su osnova budućnosti Krav Maga.“ U to vreme nisam to razumeo u potpunosti ali verujem da danas razumem. Odgovor na pitanje može početi još jednim pitanjem – da li postoji potreba da deca znaju kako da se brane? Ovde možemo dati jasan i jednostavan odgovor – DA, POSTOJI!

Deca svih uzrasta se mogu naći u stresnim i opasnim situacijama i mogu biti izložena raznim pretnjama i rizicima u svakodnevnom životu. Pretnje mogu da se dese na njihovom putu do ili povratku iz škole, u samoj školi ili na bilo kom drugom mestu koje uključuje interakciju između dece i drugih ljudi. Generalno, mi pretnje deci delimo na:

  • Događaje između iste starosne grupe,
  • Događaje koji uključuju člana porodice ili odraslog napadača (npr. jedanaestogodišnji dečak će se smatrati odraslim u odnosu na šestogodišnjeg).

 

Takođe, izuzetno je važna definicija koja kaže da nasilan događaj ne mora nužno biti i fizičke prirode, što znači da uznemiravanje i maltretiranje mogu da utiču na život deteta jednako kao i fizičko nasilje i da ih treba tretirati kao pretnju po dobrobit deteta.

Gde postoji potreba, mi iz KMG-a ćemo pružiti znanje i odgovarajuće programe treninga da edukujemo decu i tinejdžere i pripremimo ih za stvarnost. To je bila Imijeva vizija koja inspiriše Eyal-a i mene i dan danas. To je naša misija i mi ćemo ostati posvećeni njoj. Kao instruktora, obuka dece me uvek ispunjava pozitivnom energijom i jedinstvenim zadovoljstvom koji su povezani s jednostavnom činjenicom – mi utičemo na decu, učimo ih da postanu bolje individue. Imao sam privilegiju da obučavam decu od pet godina sve do njihovog odlaska u vojsku i da nastavim da ih obučavam po njihovom izlasku iz vojske i postajanju instruktora Krav Mage. Pokušajte da zamislite kakav uzor postajemo deci i kakvu jedinstvenu vezu stvaramo između nas.

 

D.P.