Zašto Krav Junior

Prenosimo vam blog koji je napisao Zev Koen (Master Level 1), jedan od najvećih stručnjaka kada je u pitanju Krav Maga za uzraste od 05 do 15 godina. Zev Koen je član Globalnog Instruktorskog Tima KMG organizacije i najbliži je Ejalov saradnik na daljem razvoju Krav Maga sistema. Instrutkori Centra za obuku KMG upravo su pod vođstvom Zev Koena prošli kurs za rad sa najmlađima.

Zev Koen

Zašto deca i tinejdžeri treba da uče Krav Magu

Ovo veoma bitno pitanje postaljvaju mi polaznici kursa za rad sa decom širom sveta. Verujem da odgovor na to pitanje počinje Imijevom čuvenom rečenicom kojom bi mogla da se opiše Krav Maga: „Da bi neko živeo u miru…“ (eng. ”…that one may walk in peace”) Da li „neko“ uklučuje i mlađe uzraste?

Važno je napomenuti da kada je Imi predstavio Krav Magu za civile, u početku je bila dostupna samo odraslima, a tek kasnije i tinejdžerima. U njegovim poznim godinama, kada je Krav Maga postala dostupna i deci, Imi je govorio: „Deca su osnova budućnosti Krav Mage.“ U to vreme nisam to razumeo u potpunosti ali verujem da danas razumem. Odgovor na pitanje može početi još jednim pitanjem – da li postoji potreba da deca znaju kako da se odbrane? Ovde možemo dati jasan i jednostavan odgovor – DA, POSTOJI

Deca svih uzrasta se mogu naći u stresnim i opasnim situacijama i mogu biti izložena raznim pretnjama i rizicima u svakodnevnom životu. Pretnje mogu da se dese na njihovom putu do ili povratku iz škole, u samoj školi ili na bilo kom drugom mestu koje uključuje interakciju između dece i drugih ljudi. Generalno, mi pretnje deci delimo na:

  • Događaje između iste starosne grupe
  • Događaje koji uključuju člana porodice ili odraslog napadača (npr. jedanaestogodišnji dečak će se smatrati odraslim u odnosu na šestogodišnjeg)

Takođe, izuzetno je važna definicija koja kaže da nasilan događaj ne mora nužno biti i fizičke prirode, što znači da uznemiravanje i maltretiranje mogu da utiču na život deteta jednako kao i fizičko nasilje i da ih treba tretirati kao pretnju po dobrobit deteta.

11393390_687883418024286_282154161423606320_o

Gde postoji potreba, mi iz KMG-a ćemo pružiti znanje i odgovarajuće programe treninga da edukujemo decu i tinejdžere i pripremimo ih za stvarnost. To je bila Imijeva vizija koja inspiriše Ejala i mene i dan danas. To je naša misija i mi ćemo ostati posvećeni njoj. Kao instruktora, obuka dece me uvek ispunjava pozitivnom energijom i jedinstvenim zadovoljstvom koji su povezani s jednostavnom činjenicom – mi utičemo na decu, učimo ih da postanu bolje individue. Imao sam privilegiju da obučavam decu od pet godina sve do njihovog odlaska u vojsku i da nastavim da ih obučavam po njihovom izlasku iz vojske i postajanju instruktora Krav Mage. Pokušajte da zamislite kakav uzor postajemo deci i kakvu jedinstvenu vezu stvaramo između nas.